KVKK Aydınlatma & Çerez Yönetimi Politikası Metni

Sayın Müşterimiz,

 

Star Pırlanta San. Ve Tic. Ltd. Şti. (starpirlanta.com.tr) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Onay Metnini bilgilerinize sunarız.

 

Starpirlanta.com.tr

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Star Pırlanta San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Starpirlanta.com.tr) tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu Bilgilendirme ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Starpirlanta.com.tr tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Star Pırlanta San. Ve Tic. Ltd. Şti. (starpirlanta.com.tr) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Müşterilere ait kişisel veriler, Starpirlanta.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Starpirlanta.com.tr tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Starpirlanta.com.tr’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Starpirlanta.com.tr’nin ve Starpirlanta.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Starpirlanta.com.tr’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Starpirlanta.com.tr tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Starpirlanta.com.trye ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Starpirlanta.com.tr’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Starpirlanta.com.tr’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Bilgilendirme ve Rıza Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Müşterilere ait kişisel veriler, Starpirlanta.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Starpirlanta.com.tr tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Starpirlanta.com.tr’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Starpirlanta.com.tr’nin ve Starpirlanta.com.tr ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Starpirlanta.com.tr’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere özel önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Star Pırlanta San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarınız:

Starpirlanta.com.trye başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 I) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

II) işlenmişse bilgi talep etme,

III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 

(VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVK nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Starpirlanta.com.tr’ye iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak Star Pırlanta San. Ve Tic. Ltd. Şti. Binbirdirek Mah. Peykhane Cd. NO: 4 34122 Fatih/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0212 458 72 72 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir, veya info@starpirlanta.com.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

starpirlanta.com.tr Çerez Politikamız Hk. 

 

Star Pırlanta, kullanıcılarına tercihe dayalı ve akıllı seçenekler sunmak için çerezlerden faydalanmaktadır. Çerez kullanmadığımız takdirde web sayfamızın tüm işlevlerini etkin tutmamız ve sizin bunlardan yararlanmanız pekte mümkün olmayacaktır. Çerez politikamıza onay vererek aşağıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırsınız.

 

Çerez(Cookie) Nedir?

 

Bir web sayfasının ziyareti sırasında web sayfalarının  tarayıcılar aracılığıyla(chrome,firefox,safari,yandex) bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza kaydettiği küçük metin dosyaları ya da bilgilere çerez denilmektedir.

 

Star Pırlanta Çerezleri Neden Kullanır?

 

Çerezlerin kullanılmasının;

 

  • Web sayfamızın performanslı çalışabilmesi için,
  • Web sayfasımıza sonraki ziyaretlerinizin daha hızlı ve kolay olabilmesi için,
  • Kullanıcılarımızın bazı özelliklere erişiminin kolaylaştırılması,
  • İlgi ve hedefe dayalı reklam sunulması,
  • İsteğiniz halinde sitemize giriş bilgilerinizin kaydedilmesiyle erişim kolaylığı sağlanması
  • Web sayfamız açısından analitik verilerin elde edilerek daha iyi hizmet sunulması
  • gibi sebeplerden ötürü çerezleri kullanmaktayız. 

 

Star Pırlanta çerezleri nasıl kullanır?

 

Web sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

 

Temel - bu çerez, web sitemizin düzenli çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Örneğin, bazı çerezler hesabınıza giriş yapmanıza, ürünlerinizi sepetinize ekleyebilmenize ve güvenli bir şekilde ödeme yapmanıza veya sahtekarlık tespiti ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirmenize (diğer benzer şeylerle birlikte) izin verir. Web sitemizin performanslı çalışabilmesi için bunlar gereklidir.

 

İşlevsel - bu çerezler siteyi dolaşmanızı ve güvenli alanlara erişim özelliklerini kullanmanıza olanak tanır. Bu çerezler ayrıca, kullanıcı tercihlerinizi hatırlamamızı sağlayarak sitenizdeki deneyimlerinizi özelleştirmenize yardımcı olur. Fonksiyonel çerezlerin kullanımıyla elde edilen bilgiler anonimdir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz.

 

Performans geliştiriciler - bu çerezler, içeriğimizin ne kadar etkili olduğunu, müşterilerimizi nelerin ilgilendirdiğini ve web sitemizin çalışma şeklini iyileştirmemizi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu bilgi sadece istatistiksel amaçlarla kullanılır ve herhangi bir kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz.

 

Reklam - bu çerezler, reklam sitemizi ve reklam verdiğimiz siteleri ziyaret ettiğinizde reklamcılığın reklam sunmasına ve online reklamlarımızı yönetmesine yardımcı olur. Bu çerezler ziyaretinizi web sitemize ve etkileşimde bulunduğunuz içeriğe kaydeder ve aynı zamanda bir reklamı gördüğünüz sayının yönetilmesi için de kullanılabilir.

 

Çerez Politikası Hakkında Neleri Bilmelisiniz?

 

Star Pırlanta olarak bu çerez politikasında dilediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. Çerez politikasında somut değişiklikler yaptığımız takdirde, güncellenmiş Çerez Politikasının yayımlanmasından sonra sitemize yaptığınız ilk ziyaretinizde size haber veririz.

 

Çerezler Engellenebilir mi?

 

Çerezlerizi değiştirmek veya  çerezlerizi engellemek ya da silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterli olacaktır. Çerezleri devre dışı bırakır ya da reddederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için web sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını söylemek isteriz.

 

Çerezleri Kapatmak İçin;

 

Chrome: “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Internet Explorer: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Firefox: “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz.

 

Çerez Politikamız hakkında soru ve görüşleriniz için bizlerle aşağıdaki iletişim yolları aracılığıyla, dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

Fiziksel mağaza adresimiz:

Binbirdirek, Peykhane Cd. Çemberlitaş No: 4, 34122 Fatih/İstanbul

E-posta adresi: web@starpirlanta.com.tr

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.