Bu istekle ilgili ürün ya da içerik bulunamadı.

Pırlanta Okulundan / Peki Sizin Tercihiniz Ne?

SAĞLIK VE ŞIKLIK ADINA..

İNCİ:

Asillerin şıklığı ve zarafeti simgelediği tek tercih olarak bilinen canlı bir oluşumdur ,gerçeği çok az sayıda vardır. İnci`nin parlaklığı barışçı ve uzlaşıcı olmayı çağrıştırır.. Aynı, İnci`nin katmanlar halinde oluşumu gibi, onun yardımıyla adım adım, iç benlik de kat be kat mükemmeliyete ulaşır. İnci içsel blokajları çözer. İçsel huzur verir ve bazı psikolojik hastalıklar bile giderilir
ELMAS :
adından bile anlaşılacağı gibi, elmas bütün taşların kra­lıdır. Taşın adını aldığı Yunanca sözcük "adamas ", "zorlana­maz " , "fethedilmez " demektir. Elmas en sert değerli taştır ve pırıltısı ile ünlüdür. Onun için taşıyanın gücüne ve kadınları erkeklere karşı koruma altına aldığına inanılmıştır. Bugün bi­le aşıklarda, vericiliğin ve sadakatin en iyi ispatı olarak kabul edilir.
Depresyon ve korku hallerinde, Elmas güçlü bir yardım­cıdır. Bunalım dönemlerinde hep yanında taşımak önerilir. Zihinsel olarak, şeffaf, yapısal bir düşünce şekli ve geniş bir bakış açısı verir. Kıskançlığa karşı etkili, bilinci doğru güçlen­dirir ve kendini bulmada kişiye yardımcı olur.
SAFİR:
Elmastan sonra sertlik derecesi en yüksek taştır. Çok değerli bir mücev­her olması onu aranılır bir hale getirmiştir. En tanınanı ve rağbet göreni mavi renkli olanı olup, titan ve demir bileşimin­den oluşur.
Safirin sakinleştirici bir etkisi vardır. Ayıklık sağlar ve muhakeme gücünü artırır. İyileşme istemini güçlendirerek, hastalıkların tedavisinde yardımcı olur. Depresyon ve hayali kuruntulardan korur. Gerçek aşkı teşvik eder. Psişik yetenek­leri ve kozmik farkmdalığı artırarak, sezgi gücünü güçlendi­rir. Bundan dolayı yaratıcı ifadenin gelişmesinde büyük rol oynar.
YAKUT:
Adını Latince`de "kırmızı" anlamına gelen "rubius" ke­limesinden almıştır. Antik Çağ`da elmastan sonra en değer veriler taş olmuş­tur. Renginden dolayı, mitolojide bütün değerli taşların anası olarak kabul edilerek, toprağın kanı, yaşamın ve sevginin temsilcisi olarak görülmüştür. Eski Hindistan Kültürleri`nde yakut, değerli taşların efendisi, güneşin yaşam veren gücü ve insanın içindeki ateş olarak kabul edilmiştir. Bazı kültürlerde tekrar hayat veren gecenin taşı olarak da bilinir. Güzelliği ve sertliği nedeniyle en değerli taşlardan biri olarak kabul görmüştür. Onun, krali­yet ailesi fertlerini koruduğuna inanılır ve bundan dolayı soy­luluk taşı olarak ta adlandırılır
Kırmızı aktifliğin, ani oluşumların ve cesaretin rengidir ve Yakut da ruhumuzu aynen böyle etkiler. Cesaret ve mut­luluk duygularını artırır, ruhsal gelişme sağlar. Bilinci ve duyulan güçlendirerek, verimliliği artırır ve hayatımıza tutku, ihtiras ve yeni bir ivme kazandırır. Böylece yorgun ve bitkin insanlar daha dinamik olurlar. Buna karşılık hiperaktif insanlarda ise dengeleyici etki gösterir. Aşkın ve sadakatin taşı olarak, ilişkilerde duygusallık verir
ZÜMRÜT:
yeşil renginden dolayı, bitki dünyasının da bir sembolü olarak görülmüş ve yağmur yağdırdığına inanılmış­tır. Hükümdar ve soylu aileler, her birinin kendine özgü hi­kayesi olan, çok büyük ve değerli Zümrütler`e sahiptiler. Geçmişte Şeytan`ın Cennet`ten kovulurken alnından dü­şen taşın ve Kutsal Kadeh`teki taşın da Zümrüt olduğu söyle­nir. Zümrüt`e kimi yerlerde "Koşulsuz Aşk Taşı" da denmek­tedir ve sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en iyi arma­ğan olarak görülür. Bazı İslam ülkelerinde Zümrüt`ün var olan koruyucu tıl­sım gücünü, bazı ayetler okunarak daha da güçlendirildiğine de rastlanmıştır.
Uyum, ahenk ve ruhsal dengeye yardımcı olarak, ilişki­lerde karşılıklı saygıyı teşvik eder. Ruhsal gelişmeyi destekler ve taşıyanına ileri ve açık gö­rüşlülük verir. Yaşam sevinci verdiğinden, sıkıntılar daha iyi atlatılır. Dinlenme ve yenilenme sağlayan, duygusal bir den­geleyicidir. Bedensel ve ruhsal olarak genç kalmamıza ve ebeveyn -çocuk ilişkilerinin düzgün bir şekilde yürümesine etkisi var­dır. Şans taşı olarak kabul edilir.


Daha fazlası için pırlanta okulu bölümümüzü ziyaret ediniz.